Bestuur

Een vereniging als The Weekenders kan niet zonder een uitgebreid bestuur. En dat is er dus ook. Sinds de acceptatie van het Beleidsplan 2002-2005 is er een Algemeen Bestuur gekomen, bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal commissies, dat de grote lijnen uitzet. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur, dat deze lijnen in de praktijk brengt en bewaakt.

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur voor seizoen 2018-2019 is als volgt:

 • Voorzitter: Ingrid van Gaalen (voorzitter@weekenders.nl).
 • Secretariaat: Vera Lukkezen (secretariaat@weekenders.nl).
 • Penningmeester: Gisbert Smink (penningmeester@weekenders.nl).

Als contactpersonen voor de diverse commissies fungeren de volgende personen:

 • Technische Coördinator: Bas Belderok (tc@weekenders.nl).
 • Jeugdcommissie: Pauline Marcusse (jeugd@weekenders.nl).
 • Recreantencommissie: Arjan van Deijzen (recreanten@weekenders.nl).
 • Seniorencommissie: Bas Belderok (senioren@weekenders.nl).
 • Ledenadministratie: Danny Smink (ledenadmin@weekenders.nl).
 • Wedstrijdcommissie: Anneke Davies (nevobocompetitie@weekenders.nl)
 • Scheidsrechtscommissie (VSC): Robine Hendriks (vsc@weekenders.nl).
 • PR-commissie: Eric Kroes (pr@weekenders.nl).
 • Vrijwilligerscoördinator: Ingrid van Gaalen (vrijwilligers@weekenders.nl).
 • Sponsorcommissie: Wiel Bijmans (sponsoring@weekenders.nl).
 • Materiaalcommissie: Dirk Boekhorst (materiaal@weekenders.nl).
 • Website: Noud van Kruysbergen (webmaster@weekenders.nl).

Declaratieformulier