Algemeen

The Weekenders is de oudste volleybalvereniging in het Land van Maas en Waal, en misschien ook wel in de verre omtrek. Vroeger nog op een veldje bij de kerk, nu kan de club beschikken over een hal in Winssen, de thuisbasis van de vereniging.

Volleybalvereniging The Weekenders beperkt zich echter niet alleen tot Winssen, maar strekt zich uit over de gehele Gemeente Beuningen, en sommige leden komen zelfs van (ver) daar buiten. Momenteel is het aantal leden uit Winssen even groot als het aantal leden dat niet uit Winssen komt. Dit is terug te vinden in het logo van de vereniging: het klaverblad onder het volleybalnet is het (oude) symbool van de gemeente Beuningen. De invulling in de kleuren blauw, wit, rood en groen hebben te maken met een eerdere fusie met de toenmalige Beuningse volleybalvereniging. De vereniging bestaat uit 3 secties, die qua omvang ongeveer vergelijkbaar zijn:

  • NeVoBo Jeugd. Om ook in de toekomst een bloeiende vereniging te blijven is er een actieve jeugdafdeling. De talrijke jeugdgroepen, verdeeld over de diverse leeftijdsgroepen, moeten er voor kunnen zorgen dat er voor ieder jeugdlid een plekje is. In het beleidsplan voor de periode 2017-2020 neemt de jeugd een belangrijke rol in. Nieuwe aanwas is noodzakelijk, niet alleen om (op de korte termijn) een bloeiende jeugdafdeling te houden, maar ook om (op de langere termijn) de senioren van aanwas te voorzien.
  • Recreanten. Voor wie volleybal voornamelijk een kwestie van ontspanning is, of voor wie geen tijd en/of zin heeft om aan de reguliere NeVoBo competitie mee te doen, is meestal wel een plaatsje bij de recreanten. Er zijn 2 dames- en 4 herenteams en er is ook een gemixt team. Zij spelen in de Maas & Waal Recreantencompetitie.
  • NeVoBo Senioren. Deze groep bestaat momenteel uit een 7-tal teams, 4 bij de dames en 3 bij de heren. Deze teams spelen in de NeVoBo-competitie regio Nieuw-Gelre, verspreid over de 1e tot en met de 4e klasse.

In totaal bestaat de vereniging uit ongeveer 150 leden, gelijkmatig verdeeld over de 3 secties. In het beleidsplan 2017-2020, dat op dit moment uitgevoerd wordt (zie Informatie / Beleid), ligt meer nadruk op de jeugd, met als doel dat de jeugdsectie even groot wordt als de andere secties tesamen.

Kijk op de pagina Informatie / Contributie voor meer informatie voor nieuwe leden, inclusief het inschrijfformulier.

Volleybalvereniging The Weekenders werkt met (algemene gedragsregels).