Verwerkingstabel

Op deze pagina staat informatie over de gegevens die door The Weekenders verwerkt en bewaard worden. Deze verwerkingstabel is onderdeel van het privacystatement.

Groepen van personen Persoonsgegevens Grondslag verwerking Verwerking Bewaartermijn
Leden Naam, adres, woonplaats, telefoon, emailadres, geboortedatum, geslacht, pasfoto, relatiecode, bankgegevens Lidmaatschapsovereenkomst Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, uitnodigingen voor bijeenkomsten, nakomen verplichtingen Nevobo Gedurende de periode van het lidmaatschap en 2 jaar daarna. In de financiële administratie maximaal 7 jaar na beëindiging
Relaties Naam, adres, woonplaats, telefoon, emailadres, geslacht, bankgegevens Opdracht of contract Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, uitnodigingen voor bijeenkomsten Gedurende de periode van het lidmaatschap en 2 jaar daarna; in de financiële administratie maximaal 7 jaar na beëindiging
Contacten via webformulier Naam, emailadres, telefoon, Leeftijd, Opdracht Informatieverstrekking, onderzoek mogelijkheid lidmaatschap Als er geen lidmaatschap volgt, maximaal 1 jaar
Bezoekers website Cookies, IP-gegevens Toestemming Verbeteren digitale dienstverlening, statistieken websitebezoek Iedere keer dat onze website bezocht wordt; deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd
Oud-leden Naam, adres, woonplaats, telefoon, emailadres Toestemming Ledenadministratie >Zolang als de toestemming niet is ingetrokken