Verwerkingstabel

Op deze pagina staat informatie over de gegevens die door The Weekenders verwerkt en bewaard worden. Deze verwerkingstabel is onderdeel van het privacystatement.

Groepen van personenPersoonsgegevensGrondslag verwerkingVerwerkingBewaartermijn
LedenNaam, adres, woonplaats, telefoon, emailadres, geboortedatum, geslacht, pasfoto, relatiecode, bankgegevensLidmaatschapsovereenkomstLedenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, uitnodigingen voor bijeenkomsten, nakomen verplichtingen NevoboGedurende de periode van het lidmaatschap en 2 jaar daarna. In de financiële administratie maximaal 7 jaar na beëindiging
RelatiesNaam, adres, woonplaats, telefoon, emailadres, geslacht, bankgegevensOpdracht of contractLedenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, uitnodigingen voor bijeenkomstenGedurende de periode van het lidmaatschap en 2 jaar daarna; in de financiële administratie maximaal 7 jaar na beëindiging
Contacten via webformulierNaam, emailadres, telefoon, Leeftijd,OpdrachtInformatieverstrekking, onderzoek mogelijkheid lidmaatschapAls er geen lidmaatschap volgt, maximaal 1 jaar
Bezoekers websiteCookies, IP-gegevensToestemmingVerbeteren digitale dienstverlening, statistieken websitebezoekIedere keer dat onze website bezocht wordt; deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd
Oud-ledenNaam, adres, woonplaats, telefoon, emailadresToestemmingLedenadministratie>Zolang als de toestemming niet is ingetrokken