Hoofdsponsor

geertjesgolf
Sinds 2003 zijn The Weekenders trots dat zij Geertjesgolf CV hun hoofdsponsor mogen noemen.

Geertjesgolf is een van de vele projecten van Nederzand Projectmanagement B.V. Het project Geertjesgolf is een zandwin- en herinrichtingproject gelegen in de Gemeente Beuningen, ten zuiden van de dorpskern Winssen. Bij het opstellen van de herinrichtingvisie van dit project is er van uitgegaan dat het ‘eindproduct’ een meerwaarde voor de streek moet opleveren. Nederzand wilde al eerder een meerwaarde voor de streek en samenleving opleveren, daardoor zijn zij sponsor geworden van regionale activiteiten. Volleybalvereniging The Weekenders is één van de verenigingen waar zij jaarlijks een bijdrage aan leveren.

Woensdag 20 juni werd het sponsorcontract verlengd voor 4 jaar. Het contact werd getekend door de heer Herman van der Linde, projectleider Geertjesgolf, in aanwezigheid van Ingrid van Gaalen en Gisbert Smink, respectievelijk voorzitter en penningmeester van The Weekenders.

Geertjesgolf CV
Nederzand Projectmanagement BV
Dijk 61
6645 KA Winssen
024-6790222
info@nederzand.nl