Notulen Ledenvergadering 2016

De notulen van de Ledenvergadering van 16 juni 2016 staan bij Informatie / Ledenvergadering.