Contributie

Hieronder een schematisch overzicht van de opbouw van de contributie voor seizoen 2018-2019. Dit lijkt in eerste instantie wellicht een onsamenhangend geheel, maar dat valt reuze mee als het achterliggende idee duidelijk is.

jeugd – mini’s: basiscontributie € 130,00
jeugd – aspiranten: basiscontributie € 150,00
recreanten: basiscontributie € 155,00
senioren: basiscontributie € 195,00, teamtoeslag € 75,00

Ieder lid betaalt de basiscontributie. In deze contributie zitten de NeVoBo-kosten en teamgelden, waarvan de hoogte door de Nederlandse Volleybal Bond wordt bepaald, hetgeen het verschil in contributie tussen recreanten en senioren verklaart. Daarnaast krijgt een aantal teams een teamtoeslag per keer dat zij trainen in een week, die zij betalen als zij spelen in een team dat onderdeel is van de prestatielijn of wanneer het team door een gediplomeerde trainer wordt getraind. Daarnaast is er een éénmalig inschrijfgeld (€ 6,00), en dat is alleen een administratieve vergoeding.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Uitgangspunt van de hoogte van de contributie is daarbij enerzijds dat men betaalt voor wat men krijgt, anderzijds dat de hoogte van het bedrag is aangepast aan het belang voor de vereniging. Gevolg van het laatste is dat de basiscontributie bij de jeugd lager is dan bij de volwassenen, hoewel de kosten voor de jeugd (zaalhuur en trainers) zeker niet lager zijn. Gevolg van het eerste is dat bij de volwassenen de teams met meer faciliteiten (zaalhuur en trainers) ook meer betalen. Voor alle secties geldt echter: de gemaakte kosten zijn hoger dan de te betalen contributie! De rest wordt namelijk aangevuld vanuit de sponsoring, waarbij de hoofdsponsor en Bijwa de lage contributie voor de jeugd mogelijk maakt.

Bij The Weekenders kan de contributie op meerdere manieren worden voldaan. De voorkeur heeft een automatische incasso, dat is voor iedereen handiger, en voor de leden zelfs goedkoper. Er kan dan gekozen worden uit een betaling ineens of betaling in meerdere termijnen, zonder extra kosten. Gezinnen met meerdere jeugdleden krijgen een gezinskorting. Meer informatie bij de penningmeester.

Het contributiejaar loopt van 1 juni tot 1 juni. Opzeggen dient echter al vóór 1 mei te gebeuren, anders is de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. De reden hiervoor is dat het aantal competitieteams voor het nieuwe seizoen op die datum bij de NeVoBo opgegeven moet worden. Opzeggen kan alleen bij de ledenadministratie met een opzegformulier (onderaan deze pagina), dus niet telefonisch of via e-mail, en al helemaal niet bij de trainer of een medespeler…

Aanmelden kan natuurlijk het hele jaar door! De contributie voor dat jaar zal dan naar rato van het aantal resterende maanden zijn. Aanmelden geschiet door het invullen van het inschrijfformulier, dat als bijlage op deze pagina staat, waarna je dat kunt sturen naar of afgeven aan de ledenadministratie. Het adres staat op het formulier.

Het rekeningnummer van The Weekenders is (Rabobank) NL18RABO0158009142.

inschrijfformulier

opzegformulier