“Waar zouden we staan zonder onze Daan?”

Het bericht over het overlijden van Daniël Knottnerus heeft mij als oud-voorzitter van The Weekenders meer geraakt dan me lief is. Kort nadat hij opgenomen was in het Bijna Thuis Huis in Druten heeft Daniël via Wiel Bijmans contact gezocht met oud-bestuursleden van The Weekenders. De ontmoetingen waren vervolgens kort en helaas maar enkele keren en we memoreerden met plezier de ervaringen uit vroeger tijden van The Weekenders.

Ik en de vaste kern uit de bestuursperiode 1975–1986 kunnen niet anders dan met dankbaarheid en waardering aan hem terugdenken. Een bijzonder mens met zijn specifieke eigenaardigheden en oh zo trouw aan de zaak van onze vereniging. Ter herinnering aan hem wil ik enkele passages citeren die gesproken zijn bij het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding aan Daan in 2003.

– 24 jaar bestuurslid The Weekenders
– 15 jaar bestuurslid District NeVoBo regio Nijmegen
– 20 jaar districtsactiviteiten NeVoBo

“Daniël Knottnerus, gepromoveerd tot doctor in de wis- en natuurkunde op 07-05-1976 te Groningen, kwam kort daarna naar Ewijk vanwege zijn werk als systeemanalist te Nijmegen. Hij besloot in 1978 om eens kennis te maken met het volleybal te Winssen en dat heeft geleid tot een relatie die nog steeds stand houdt en die voor The Weekenders van blijvend belang is gebleken. De intensiteit van de relatie in termen van tijd en activiteit was van dien aard, dat deze niet verenigbaar zou kunnen zijn met een persoonlijke relatie. Er zouden zeker heftige conflicten gespeeld hebben van de kant van die natuurlijk partner. Nee, Daniël was als het ware getrouwd met The Weekenders en voor The Weekenders is dat een factor geweest die gezorgd heeft voor groei en continuïteit van de vereniging.”

“Daniël zorgde in die tijd vol hectiek en groei voor administratie, overzicht en een passende bestuurscultuur.”

“De verdienste van deze grootheid is nooit in formele zin tot uitdrukking gebracht. Wel informeel: toen hij 50 werd stond een avond de thuishaven De Paulus op zijn kop. Polonaise met een blaaskapel in de zaal. Ter gelegenheid van deze verjaardag verscheen zelfs een extra en enkel op hem geschreven nummer van het verenigingsblad Toesjee, in beperkte oplage. Een zeer bijzonder nummer, nooit voor iemand anders gemaakt. De slogan in dat blad die niets aan betekenis heeft ingeboet was:

Waar zouden we staan zonder onze Daan?”

Daniël, nogmaals, heel heel hartelijk dank. Namens al die Weekenders die direct of indirect dankzij jou hun sport konden en nu nog kunnen beoefenen.

Chris Zaad

60 jaar jubileum

60 jaar jubileum

Beste Weekenders,

Onlangs hebben jullie allemaal een uitnodiging ontvangen voor het jubileumfeest van de Weekenders. In verband met de organisatie van de feestavond zitten de commissieleden van het jubileumfeest komende week in de Paulus en of in Ewijk (rond de trainingstijden) om de inschrijvingen voor het feest te noteren en de betaling voor de BBQ in ontvangst te nemen.

We willen de betaling graag voor 1 mei ontvangen, zodat we de benodigdheden kunnen gaan bestellen.

Mochten jullie verhinderd zijn voor het aanmelden, geef dan het geld en je aanmelding mee aan de aanvoerder van je team. Laat je ook weten of je een introducee meeneemt?

Als je helemaal niet meer naar de sporthal komt dan graag het bedrag overmaken op het banknummer van de Weekenders is Rabo 1580.09.142 onder vermelding van je naam! Graag ontvangen we dan deze mail retour voor onze administratie.

Met vriendelijke groet,

Bas, Tonny, Ingrid, Pauline en Astrid

Feestcommissie